Dijital Entegre Planlama

Veriye dayalı tedarik zinciri yönetimi çözümleri, dijital entegre planlama uygulamalarının en önemli odak noktalarından biri olmuştur.

Dijital Entegre Planlama

Veriye dayalı tedarik zinciri yönetimi çözümleri, dijital entegre planlama uygulamalarının en önemli odak noktalarından biri olmuştur. Bu çözümlerin talep tahminleme, envanter optimizasyonu, otomatik ikmal uygulamaları ve ağ optimizasyonu gibi analitik projelerin kullanımı ile talep, tedarik ve dağıtım planlama operasyonlarının geniş kapsamlı bir bakış açısı ile iyileştirmesi ve çıktılarının optimize edilmesi hedeflenmektedir.

Neden Entegre Planlama?

• Farklı iş süreçleri, departmanlar ve iş birimleri arasında hizalanma
• Bütünsel ve kapsamlı bakış
• Veriye dayalı karar verme
• Organizasyon genelinde kaynakların optimizasyonu (ör: israfı azaltma, verimli üretim planlama)
• Çeviklik kabiliyetlerinde artış
• Etkin performans ölçümü ve takibi
• Simülasyon metotları ile riskin minimize edilmesi

KoçDigital Entegre İş Planlama Yaklaşımı - Dinamik ve Modüler Çözümler

KoçDigital Entegre İş Planlama yaklaşımı, organizasyonlara özel çözümler sunabilmek için talep tahmini, ürün gamı optimizasyonu gibi ihtiyaca yönelik modüller içermektedir. Bu modüler yaklaşımın ana hedefi organizasyonun stratejisi, olgunluğu ve ihtiyaçlarına göre özelleşmiş dijital dönüşüm yolculuğu tasarlayabilmektedir.
Sağlanan çözümler ile gelecek ayki talebin tahminlemesinin ötesinde aşağıdaki sorulara da cevap aranmaktadır:
• Hangi dış ve iç faktörler müşteri talebini etkilemektedir?
• Hangi ürünler yakın gelecekte yüksek talep görebilir ve ek envanter gerektirebilir?
• Geliri maksimize edebilmek için talep planlama, satış ve pazarlama nasıl konumlanmalı?
• Maliyeti minimize edecek ve talebi belirlenen servis seviyesinde karşılayabilecek optimal üretim planı nedir?
• Ürünlerin farklı dağıtım merkezlerine veya depolara tahsisi nasıl optimize edilebilir?

Dijital Entegre Planlama Kullanım Senaryoları

Dayanıklı Tüketim Sektöründe Veriye Dayılı Talep Planlama

Çözüm:
• Sofistike algoritmalar ile geliştirilen ihtiyaca uygun analitik talep tahminleme modelleri
• Optimum envanter seviyesi ve güvenlik stoğa hesaplaması sonrasında siparişi tetikleyen otomatik ikmal süreci

Sonuçlar
75%

planlama doğruluğu

120

gün envanter düşüşü

95%

servis seviyesi

Gıda Üretiminde Entegre İş Planlama Tasarımı

Çözüm:
• İtme ve çekme stratejilerinin ve ayrıştırma noktalarının belirlenmesi
• Ürün ve müşteri bazında stok kısıtlamaları ve hizmet seviyelerinin belirlenmesi
• Arz ve talep dengesinin etkinleştirilmesi
• Performans ölçümlerinin ve hesaplama metodolojisinin tanımlanması

Sonuçlar:
17 aksiyon noktası belirlendi
5 ana süreç tasarlandı

KoçDigital Dijital Entegre Planlama Çözümlerinin Öne Çıkan Özellikleri

Hassas Talep Tahminleme Sonuçları

  KoçDigital Entegre Planlama çözümü ileri veri analitiği tekniklerini, sektör bilgisini ve en yeni teknolojileri bir araya getirerek, organizasyonların ihtiyaçlarına özel güvenilir ve işlenebilir talep tahminleri sunmaktadır.

Mutabakat

  Mutabakat süreçleri, etkili planlama için kritik öneme sahiptir. Süreç sayesinde satış, pazarlama gibi kilit paydaşlar arasında uyumlanma hedeflenmektedir. KoçDigital entegre planlama çözümü, mutabakat sürecinin efektif bir şekilde yürütülmesini sağlamak için AI sonuçları üzerinde görünür ve takip edilebilir müdahalelere olanak sağlar. Bu yapı ile:
  • Model doğruluğu yükselir
  • Karar verme süreci iyileştirilir
  • Alınan aksiyonların riski minimize edilebilir

Arz ve Talep Uzlaşması

  Organizasyonlar, arz ve talep arasında bir denge kurarak operasyonlarını optimize edebilir, servislerini ve hizmet seviyesini geliştirebilir ve sürdürülebilir ticari büyüme elde edebilir. Arz ve talebin mutabakatı, organizasyonun birçok farklı noktasında iyileştirme sağlamayı hedefler:
  • Kaynak alokasyonu
  • Envanter yönetimi
  • Üretim planlama
  Dijital entegre planlama ile sınırsız talep ve arz kararları, stratejik öncelikler ve istisnalar için ayarlanabilir.

Esnek Veri Girdileri

  Dijital entegre planlama çözümleri, sektörlere, stratejik yol haritalarına ve dış koşullara göre önemli seviyelerde değişiklik göstermektedir. KoçDigital çözümleri, çözümleri iyileştirmek ve model açıklanabilirliğini genişletmek için farklı iç (promosyonlar, hisse senetleri) ve dış verilerin (enflasyon, hava koşulları) modele entegrasyonuna olanak verecek şekilde tasarlanmaktadır.

Terzi Usulü Geliştirmeler

  KoçDigital'in dijital entegre planlama yaklaşımı ile, iş kuralları ve varsayımlar gibi özel gelişmeler ve müdahalelerle istatistiksel model sonuçlarından elde edilecek faydanın maksimize edilmesi hedeflenmektedir.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×