Enerji İzleme ve Sürdürülebilirlik

Sektör liderleri enerji konusunda bütünsel bir yaklaşım ile ilerliyor. Enerji verisinin tek başına kattığı değer, operasyonel veriler ile birleştirildiğinde katlanarak artıyor.

Enerji izleme nedir?

Enerji maliyeti, firmaların operasyonel maliyetlerinde önemli bir gider kalemidir. Enerji tüketimlerini doğru izleyen firmalar gereksiz tüketimlerini azaltabilir, ürün bazlı enerji maliyetlerini daha doğru raporlayabilir, anomalileri takip ederek sistemlerin güvenilirlerini arttırabilir.

Sektör liderleri enerji konusunda bütünsel bir yaklaşım ile ilerliyor. Enerji verisinin tek başına kattığı değer, operasyonel veriler ile birleştirildiğinde katlanarak artıyor. Enerji verileri operasyonel verilerle birleştiğinde ortaya çıkan iç görüyle süreçlerin daha enerji verimli hale getirilmesini sağlanabiliyor.

İzlenen geçmiş enerji tüketim verileri gelecekteki enerji kullanımı ve dolayısıyla maliyetin tahminlenmesinde de değer sağlıyor. Operasyonel ve çevresel veriler ile zenginleştirilen ölçüm verileri analitik modelleriyle gelecekteki tüketimi ve dolayısıyla maliyetlerin tahminlenmesini ve optimizasyonun sağlıyor.

Neden Enerji İzleme?

Platform360 Enerji İzleme ve Yönetim çözümü 5 katmanda çözüm sağlar;

Veri toplama: İhtiyaca uygun donanımlar ile enerji tüketim verisi toplanır. Enerji sayacı, enerji analizörü ve hatta elektrikli araç şarj istasyonlarına entegrasyon ile enerji verileri toplanır.
Veri İşleme: Verilerin gerçek zamanlı işlenmesiyle alarm / olaylar anlık olarak tespit edilir ve aksiyon alınır.
Kullanıcı tarafından oluşturulabilen ara yüzler: Kullanıcılar görmek istedikleri verileri kendi tasarladıkları dashboardlar üzerinden görselleştirebilir. Veriler kurulumun zamanı/vardiyası/lokasyonuna göre detaylandırılabileceği gibi gerekirse karşılaştırılabilir.
Ortak Servis Katmanı: Platform360 nesnelerin interneti platformu ile veriler operasyonel sistemler ile eşleştirilerek yorumlanabilir.
İleri Analitik: İleri analitik kabiliyetleri ile geleceğe yönelik enerji tüketimleri tahminlenebilir.

Özellikleri

01Enerji Verilerini İzler

• Voltaj, frekans, reaktif enerji gibi veriler canlı olarak görüntülenebilir.
• Enerji tüketim üretiminde alan,hat,istasyon kırılımında izlenebilir.
• Enerji tüketim şubeler ve şubelerdeki bölümler kırılımında izlenebilir.
• Kullanılan enerjinin kaynağı ve detayları(şebeke, jeneratör, batarya) takip edilir.
• Farklı marka model elektrik sayaç ve analizatörlerine bağlanma kabiliyeti sağlanır.
• Donanım bağımlılığı bulunmamaktadır,hazır SDK ve API desteği ile kolay yeni donanım entegrasyonu yapılır

02İşinize Uygun Şekilde Raporlar

• Self-servis raporlama kabiliyeti ile kullanıcılar görmek istedikleri veri ara yüzlerini kendileri tasarlayabilir.
• Operasyonel maliyetlerin gerçek enerji verileriyle daha doğru raporlanması sağlanır.
• Enerji tüketim trend analizleri oluşturulur.

03Geleceği Tahminler

• Operasyonel verilerle birleştirilerek enerji tüketimi yüksek hassasiyet ile tahminlenir.
• Enerji tüketimindeki anomaliler ile kestirimci bakım sistemlerine veri sağlanır.

04Veriyi Analiz Eder

• Kural motorunu kullanarak kullanıcılar enerji verilerini alarm veya aksiyonların tetiklenmesinde kullanabilir.
• Enerji tüetim anomalileriyle görülen riskli bölgeler konusunda bakım ekibinine iş emirleri açılması sağlanabilir.
• Üretim operasyonlarına göre enerji tüketimlerinin korelasyon analizi yapılabilir.

Faydalar

Verimlilik

  Enerji fiyatları oldukça değişkenlik gösteriyor ve operasyonel maliyetler arasında gittikçe daha fazla yer alıyor.
  Enerji kullanımının izlenmesi ve analizi ile kullanımının optimizasyonu sağlanır.
  Arıza, eskime gibi sebeplerle değiştirilmesi daha uygun olacak donanımların tespiti sağlanır

Hesap verilebilirlik

  Enerjinin kullanıldığı bölümün takibiyle maliyetin doğru departman bütçesinde konumlandırılması sağlanır.
  Enerji kullanımıyla ilgili uçtan uca tek bir resim oluşturulur

Güvenilirlik

  Enerji tüketimde anomalilerin tespiti ile kestirimci bakım için gerekli veri altlığı sağlanır.
  Kestirimci bakım ile kullanılmasıyla plansız operasyonel aksamalara yol açacak arızalar minimize edilir.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×