Enerji Sektörü

Petrol, Gaz ve Enerji

Enerji sektörü proses verileri, sensör dataları gibi iç dinamikler ve pazar koşulları, anlık değişen talep ve fiyatlar gibi dış dinamikler nedeniyle veri analitiğine yoğun olarak ihtiyaç gösteren sektörlerin başında gelmektedir. Bu verilerin güvenliği, konsolidasyonu, yönetimi ve anlamlandırılması şirketin ticari başarısını doğrudan etkiler.

Örneğin enerji dağıtım sektöründe ertesi gün gerçekleşecek talebi doğru tahmin etmek şirket karlılığını pozitif yönde etkilerken, prosesteki beklenmedik duruşlar nedeniyle planlanan üretimi gerçekleştirememek negatif yönde etkileyebilir. Her iki durumda da şirket içindeki verinin doğru yönetilmesi başarıya giden yolda anahtar konumdadır.

KoçDigital olarak, Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi danışmanlık hizmetimizle;
● İşletmenizin sektördeki diğer şirketlere göre hangi olgunluk seviyesinde olduğunu ölçüyor ve öncelikli ihtiyaçları ortaya çıkarıyoruz.
● Ardından gelişime açık alanlarda iyileşme sağlayabilmek için yapılması gereken projeleri raporluyoruz.
Aşağıda hem petrokimya hem de elektrik enerjisi sektörlerinde örnek kullanım senaryolarını bulabilirsiniz.

Veri Analitiği, Yapay Zekâ ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Teknolojilerinin Enerji Sektöründeki Kullanım Örnekleri

Petrokimya

Petrokimya sektöründe, upstream, midstream ve downstream alanlarında çok çeşitli hizmetler vermekteyiz.

Üretim, Upstream:

● Yedek parça ve envanter optimizasyonu,
● Görüntü işleme algoritmaları ve endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) kullanılarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinin takip edilmesi,
● Potansiyel tehlikelerin önceden tahminlenmesi, ekipmanlardaki beklenmedik duruşların minimize edilmesi,
● Kestirimci bakım.

Taşıma, Midstream:

Yapay zekâ ve görüntü işleme algoritmaları kullanılarak, boru hatlarındaki potansiyel güvenlik problemlerinin tespit edilmesi, ekiplerin ilgili bölgelere yönlendirilmesi, pompa istasyonlarının IoT sensörleri yardımı ile izlenmesi ve beklenmedik duruşların azaltılması, bakım periyotlarının optimize edilmesi.

Rafineri Prosesleri ve Satış, Downstream:

Petrokimya tesislerinde, enerji yönetimi, kestirimci bakım, proses optimizasyonu, soft sensör uygulamaları.
Akaryakıt satış istasyonlarında müşteri tanıma, müşteri davranışı modelleme, satış/talep tahmini ve lojistik kanalların optimizasyonu, verilerin konsolidasyonu.
İstasyon marketlerinde ürün gruplaması, envanter optimizasyonu, otomatik ikmal planlama.

Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımında aşağıda örneklerini verdiğimiz çözümlerle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Üretim (Power Generation):

● Enerji üretim optimizasyonu,
● Yenilenebilir enerji santrallerinde (GES, RES) talep ve üretim tahminleme, Stok ve yedek parça optimizasyonu.
● HES’lerde debi tahmini (hidroloji), kestirimci bakım, tesisin devreye girmesi ya da çıkması sırasında operasyonel mükemmelliğin sağlanması.

Enerji İletim ve Dağıtımı (Transmission & Distribution):

● Yapay zekâ ve görüntü işleme algoritmaları ile iletim ve dağıtım hatlarındaki potansiyel arızaların ve iş güvenliği problemlerinin tespiti,
● Talep tahmini ve fiyat analizi, IoT sensörleri kullanılarak kestirimci bakım yapılması, farklı kaynaklardan toplanan verilerin konsolidasyonu (DWH),
● Data lakehouse uygulamaları

Enerji Sektörü için Güvenli, Maliyet-Etkin ve Sürdürülebilir bir Gelecek

01Akıllı Sayaçlar

    KoçDigital enerji sektöründe Akıllı Sayaçlar, şebeke yönetim hizmetleri, büyük veri ve analitik ile enerji yönetimi gibi alanlarında enerji sektörü için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyor.

02Platform360

    KoçDigital IOT platformu ‘’Platform360’’ ile enerji verilerinin uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve taraflara istenen formatta sunulması sağlanarak, ileri analitik algoritmaları ile enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Şebeke ve binalar bazında enerji tüketim verisini dijital olarak izlenebiliyor ve daha az oranda karbon emisyonu için çalışmalar yapılabiliyor. Özellikle otomotiv sektöründe elektrikli araçların git gide artmasıyla birlikte, elektrikli şarj istasyonlarını Platform360 ile uzaktan takip edilip, işlemleri gerçek zamanlı olarak kayıt altına alarak yönetimini sağlanıyor.

03Üretim Yönetim Sistemi

    Üretim Yönetim Sistemi çözümü ile üretim hattında daha hızlı, veriye dayalı ve uçtan uca izlenebilir bir fabrika ile hata oranlarının azaltılması hedefleniyor. Operasyonel veri deposu, ekipman takibi ve tesis performansı dahil, yönetim sağlanarak, model ve kritik parça eşleştirme süreci iyileştiriliyor. Arıza, kesinti ve anormallik algılama raporları ile şeffaf ve etkin bir yönetim sağlanıyor.

04Video Analitik

    KoçDigital’in Video Analitik ile Kalite Yönetimi çözümü ile ürün kalitesinde ortaya çıkabilecek hatalar tespit edilebiliyor. Bu sayede üründe toplam kaliteye katkı sağlanarak üretimdeki hatalardan dolayı çıkabilecek maliyetler en aza indiriliyor. Müşteri ile buluşan son üründeki hatalar minimize edilerek müşteri memnuniyetine katkı sağlanıyor.

05Talep Tahminleme ve Stok Optimizasyon

    KoçDigital Talep Tahminleme ve Stok Optimizasyon çözümü ile tedarik zinciri süreçlerinde gelişmiş analitik modelleri kullanılarak, yüksek doğrulukta müşteri talep tahminlemesi yapılabiliyor. Bu sayede daha etkin bir planlama ve üretim takvimi oluşturulması, talebin daha doğru adreslenmesi, stok optimizasyonu sağlanması mümkün oluyor.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×