Üretim

Üretimin Dijitalleşmesi ve Endüstri 4.0 tüm ülkelerde sadece özel kuruluşların değil aynı zaman ülke yönetimlerini nezdinde de stratejik bir öneme sahiptir. Özellikle Asya bölgesindeki üretim maliyetleri ile rekabet edebilme gücünü yerel üretim ağı içerisinde oluşturabilmenin yolunun üretimin dijitalleşmesi hareketi ile olabileceğinin anlaşılması üzerinde pek çok ülkede dijital sanayileşme adımları atılmaya başlamıştır.

KoçDigital üretim analitiği çözümleri, SCADA, PLC, DCS gibi sistemlerden saha verilerini toplar ve bunları yapay zeka algoritmalarını kullanarak işler. Parametrelerin birbiri ile arasındaki ilişkileri ortaya çıkararak, üretim prosesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Böylece, beklenmedik duruş ya da kalite problemleri gibi mali kayıplara sebep olacak unsurları önceden tespit edilmesine yardımcı olur. Bu problemlerin ortadan kaldırılması için gerekli aksiyonların alınması için yol gösterir. Sonuç olarak üretim kalitesi artarken, maliyet azalır. 

IDC ile ortak hazırladığımız Transformation into the "Factory of the Future" araştırmasını incelemek için tıklayın.

Otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin başı çektiği ülkemizde,; Kimya, Plastik, Metal Sanayi, Ağaç ve Kağıt gibi sektörlerde rekabetçi üretim tesisleri bulunmaktadır. Tedarik Zincirinde yaşanan aksaklıklar Türkiye’yi konum, tecrübe, uluslararası çalışma yatkınlığı gibi özellikleri açısından ön plana çıkarmıştır. Bu fırsatı değerlendirip üretimde rekabet avantajı sağlayabilmek adına; üretim hatlarından, envanter yönetimine dijital dönüşüm oldukça kritiktir.

Üretim Analitiği Uygulamaları
• Üretim kalitesi ile enerji tüketimi arasındaki ilişkinin modellenmesi ile minimum enerji tüketimi ile optimum kalitede üretim için gerekli proses set değerlerinin hesaplanması mümkün olur.
• Kalite problemleri ile ortam koşulları ve proses parametreleri arasındaki ilişkinin modellenmesi ile kalite problemlerinin önceden tahmin edilmesi ve neden olan unsurların ortadan kaldırılması sağlanabilir.
• Bir galvanizleme hattında, kaplama kalınlığı ile üretim hattı set değerleri arasındaki ilişki modellenerek, kaplama varyasyonu ve böylece üretim maliyeti azaltılabilir.

Ürünler ve Çözümler

01Platform 360 ile Güçlü Üretim

    KoçDigital’in geliştirdiği nesnelerin interneti platformu Platform 360 ile platform üzerindeki ürün ailesi ile üretim hatlarının dijital ikizlerinin çıkarılmasından, sahadaki varlıkların durum ve performansını sürekli izlenebilmesine, üretim hatlarından anlık veri toplanmasından bu verinin doğru planlama için girdi sağlamasına kadar pek çok alanda entegre bir şekilde çalışabilmektedir.

02Kesintisiz Envanter Yönetimi

    Üretim sektörü şirketleri için tedarik zincirinin etkin yönetimi şirketin tüm fonksiyonlarını etkilediğinden oldukça kritik bir durumdadır. KoçDigital Envanter Yönetimi’ne yönelik çözüm ve ürünleri ile proje yatırımlarını çıkarmasını sağlamakta ve uzun yıllar boyunca maliyet avantajı sağlayacakları bir sistemi kurmalarına imkan vermektedir.

03Talep Tahminleme ve Stok Optimizasyon

    Tedarik zinciri süreçlerinde gelişmiş analitik modelleri kullanılarak, yüksek doğrulukta müşteri talep tahminlemesi yapabilir ve daha etkin bir üretim planlaması yapılmasını sağlar. Veri incelemesi ve durum teşhisi, talep tahmin modelinin oluşturulması, modelin entegrasyonu, pilot ürünler için modelin uygulaması ve modelin talep edilen tüm ürünlere yaygınlaştırması ile taşınan stokların optimize edilmesi sağlanır.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×