BRAIN (BReathing AI Network) | KoçDigital

BRAIN (BReathing AI Network): Yapay Zekâ ve Veri Analitiği Deneyim Danışmanlığı Temelli Dijital Dönüşüm Hızlandırma Programı

Brain (BReathing AI Network) KoçDigital’in yapay zekâ ve veri analitiği deneyim danışmanlığı temelli dijital dönüşüm hızlandırma üyelik programıdır. KoçDigital’in yapmış olduğu 200’den fazla veri ve yapay zekâ projelerinden gelen saha deneyimi ile şirketlerinizin dijital dönüşüm yolculuklarında yol arkadaşlığı yapıyoruz. Müşteri analitiği, veri ve yapay zekâ destekli verimli operasyonlar, dijital gelirler geliştirme, altyapı ve teknolojiler, iş birimlerinin veri ve analitik olgunluklarını artırma, etkinleştirme, veri ve analitik ekipleri oluşturma gibi pek çok önemli alanda belirlenen öncelikli temalarla programa başlanıyor. Her analitik projede yer alması beklenen üç ana rolün olduğu çekirdek bir ekip ile program yürütülüyor (program lideri, alan uzmanı-iş danışmanı, uzman veri bilimci).

Programın Değer Önerisi

Yapay zekâ şirketine dönüşümü hızlandıran dijital dönüşüm yolculuğunda birlikte ilerleme
Birlikte ve yakından çalışan veri ve analitik ekipleri geliştirme
Saha deneyimine dayalı doğrulanmış öneriler ile başarısızlık faktörlerinin ortadan kaldırılması
200'den fazla uzman, akademik danışman
Sektörel sorunlar ve çözüm örnekleri, birebir iletişim
Yapay zekâ alanında yeni teknolojilerin öğrenilmesi ve çözümlerin kullanılmasında sektörde öncü olma fırsatı
Sürekli AI danışmanlığı ile AI yatırımlarınız için değer yaratmaya devam etmek

Brain Program Kataloğu

İnsan Kaynakları Analitiği Yol Haritası Oluşturma

İnsan Kaynakları alanında yapay zeka ve veri analitiği çalışmalarına ilişkin farkındalık yaratılması ve yol haritası oluşturulması

ChatGPT Yol Haritası Oluşturma

ChatGPT ve LLM teknolojilerine ilişkin farkındalık yaratılması ve yol haritası oluşturulması

Tedarik Zinciri Analitiği Yol Haritası Oluşturma

Tedarik zinciri konusunda yapay zeka ve veri analitiği çalışmalarına ilişkin farkındalık yaratılması ve yol haritası oluşturulması

Üretim Analitiği Yol Haritası Oluşturma

Üretim analitiği konusunda yapay zeka ve veri analitiği çalışmalarına ilişkin farkındalık yaratılması ve yol haritası oluşturulması

Video Analitiği Yol Haritası Oluşturma

Video analitiği konusunda yapay zeka ve veri analitiği çalışmalarına ilişkin farkındalık yaratılması ve yol haritası oluşturulması

Veri ve Analitik Olgunluğu Değerlendirme

Organizasyonun veri yönetişimi ve veri analitiği konulardaki olgunluğunun değerlendirilmesi

Veri Kalitesi Değerlendirme

Seçilen alanda veri kalitesinin değerlendirilmesi ve veri kalitesi stratejisinin oluşturulması

Self-Service BI ve Analitik Yol Haritası Oluşturma

Self-service BI ve analitik gereksinimlerinin belirlenmesi ve yol haritasının oluşturulması

Bütünleşik Veri Alt Yapısı Oluşturma

Veri alt yapı teknolojilerine ilişkin farkındalık yaratılması, gereksinimlerin ve yol haritasının belirlenmesi

Sektörel AI StartUp Değerlendirme

AI alanında ilgili sektördeki startuplara dair bilgilendirme, sektörel seçim kriterleri oluşturulması, demo değerlendirmeleri, shortlist oluşturma

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×