Üretim Yönetimi Sistemi

Nesnelerin interneti teknolojileri üretim süreçlerini bağlı hale getirerek, birbirinden bağımsız çalışan otomasyon sistemlerini, bütün değer zincirini gösteren dijital ikizlere dönüştürüyor.

Üretim Yönetimi Sistemi nedir?

Teknolojinin hızla hayatımızın her alanına yayılmakta ve büyük değişiklikler getirmekte olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Manuel süreçler ile çalışan eski nesil MES (Üretim Yönetimi Sistemleri) artık Endüstri 4.0 teknolojisine dayalı olarak geliştirilen yeni nesil MES sistemleri ile rekabet edemez hale gelmiştir.

Endüstriyel nesnelerin interneti teknolojileri üretim süreçlerini bağlı hale getirerek, birbirinden bağımsız çalışan otomasyon sistemlerini, bütün değer zincirini gösteren dijital ikizlere dönüştürüyor. Karmaşık üretim sistemlerini uçtan uca izleyen, veri akışlarını sistematik olarak aktaran ve kontrol eden MES sistemleri ile tüm üretim sürecini bilgi odaklı hale getirerek etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, verimliliği arttırmak ve karlılığa katkıda bulunmak mümkün.

KoçDigital sizi, mikro servis tabanlı, üretim uygulamalarıyla entegre çalışan, IOT (Nesnelerin İnterneti) platformu tabanlı MES sistemleri ile buluşturuyor.

Neden KoçDigital Üretim Yönetimi Sistemi?

• Platform360 MES Üretim Yönetim çözümü, nesnelerin interneti platformu ve dijital üretimin altyapısını sağlayan çözümlerden oluşmaktadır. Üretim, kullanılan materyaller, bakım, kalite, enerji ve güvenliği yöneten çözümler aynı zamanda gerektiğinde ERP, PLM gibi sistemlere de entegre olarak fabrikaları uçtan uca yönetir.
• Platform360 MES çok büyük miktarda veriyi takip ederek ve gerçek zamanlı içgörüler üreterek, size iş akışlarını yönetme ve operasyonlarınızı daha verimli, üretken ve duyarlı hale getirebilecek değerli üretim verileri oluşturma yeteneği sağlar.
• Çözüm kurulu/eski fabrikalara ek yatırım minimize edilerek konumlandırılabilir, esnek yapısı sayesinde bu devreye alma sırasında üretimin aksamasını engeller. Gerektiğinde birden fazla fabrikayı, farklılıklarını gözeterek tek bir üretim şablonu üzerinden yönetebilir.

Özellikleri

01Platform360 Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformu

Esnek entegrasyon kabiliyeti ile farklı marka/model donanımlar ile çalışabilir.
Kurulu fabrikalardaki var olan sensör /PLC yapılarına entegre çalışır.
MQTT, OPC UA, Open Protocol, SNMP vb. standartları destekler.
Kural motoruyla akan veriden anlamlandırdığı durumlara dayalı karar verir.
Ortak, ölçeklenebilir veri platformu sunar.
İleri analitik algoritmaları için veri sağlar ve onları çalıştırır.
Parti sistemler ile entegrasyon için SDK/API desteği verir.

02Üretimin Opsiyonel Dijital İkizi

Ham sensör verilerinin anlamlı iş metriklerine dönüştürülmesi sağlanır.
Varlık, istasyon, hat, alan, fabrika bazlı anahtar performans değerlerinin izlenmesi sağlanır.
Üretim süreçlerinin dijital ortamda takibi yapılır.
Üretim varlıklarının ooperasyonel dijital ikizi çıkarılır.

03Bakım Yönetimi

Bakım faaliyetlerini koordine eden, planlayan, yönlendiren işlevleri gerçekleştirir
Üretimin veri etkin bir şekilde ilerlemesini ve duruş süresini azaltarak karlılığın artmasını sağlar.
Zamana bazlı periyodik bakım
Sensör değeri bazlı bakım
Kestirimci bakım

04Üretim Planlama ve Zamanlama

Üretim planlama ile gelişmiş performans ve optimizasyon sağlar.
Vardiya yönetimi ile süreç ve raporlama metriklerini yönetir.
Rota yönetimi ile üretim kaynaklarının kapasitesinin programlanması için zemin sağlar.
Parti (Batch) üretim yönetimi
Parça seçim listesi

05Üretim Süreç Yönetimi

Varlık, malzeme, model ve kaynakların üretim süreci boyunca izlenmesi ve sürecin etkin yönetilmesini sağlar.
Duruş ve hata yönetimi ile kök neden belirlenerek süreç verimsizliklerinin önüne geçilir.
Çalışma talimatları ile doğru, daha az hatalı, kalite standartlarına uygun üretim yapılmasına olanak sağlar.
BOM Reçetesi tanımlamasına olanak sağlar.

06Kaynak Yönetimi

Ekipman, işçilik, materyal dahil olmak üzere kaynakların durumunu izler ve gerçek zamanlı verileri işler.
Kaynakların fabrikanın stratejik planlama hedeflerine destekleyecek şekilde yönetilmesi sağlanır.
Kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için varlıkların yönetilmesini sağlar.

07Raporlama

Fabrikadaki operasyonların durumunu, dijital ikiz üzerinden anlık olarak gösterir
Üretim anahtar performans verilerinin (OEE, JPH, Darboğaz vb.) takibi yapılır.
Duruş performans verilerinin (MTBF, MTTR, Kök Neden vb.) takibi yapılır.
Ürün, vardiya, istasyon bazlı hedeflemeyle operasyon anahtar performans değerlerine göre takip edilir.
Duruşların kök sebeplerinin otomatik belirlenmesi sağlanır.
Kullanıcı tarafından tanımlanacak veriye dayalı iş kurallarının izlenmesi/takibi sağlanır.

08Altyapı

Yerinde (On-Premises), bulut veya hibrit kurulum opsiyonlarında kurulur.
İstenen sayıda sensör bağlantısını destekleyecek ölçeklenebilir altyapıdadır.

Faydalar ve İş Sonuçları

Üretim Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

  Güçlü rekabet koşullarında dijital dönüşümünüz sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlar ve rekabet gücünüz artar.
  Geleneksel üretim süreçleriniz güçlenir, üretiminiz dijital teknolojilere yakınlaştırarak veriden maksimum değer elde edilen, otomatik ve verimli hale gelir.
  Teknolojinin gücünü kullandığınızda maliyetleriniz azalır, gelirinizi maksimize edersiniz ve genel operasyon verimliliği artar.
  Fabrikanın güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, uygun bir sürekli iyileştirme stratejisi oluşturmanıza ve düzeltici eylemler ile üretkenlik ve verimlilik üzerindeki gerçek etki analizlerinizi yapmanıza olanak sağlanır.

Verimli Üretim

  Ürün varyantı bazlı performansın, ürün, model, vardiya, varlık, istasyon, hat, alan veya fabrika bazlı gösterimiyle doğru hedefleme yapılır.
  Birden fazla üretim tesisinin karşılaştırmalı ortak platform üzerinden yürütülmesi ile üretimin standart şablonu oluşturulur.
  Operatörler tarafından takip edilmeyen kısa süreli ama sık duruşların üretime etkisi hesaplanarak operasyonel mükemmeliyet sağlanır.
  Üretim iç görüsü sayesinde sürekli iyileşme sağlanır.
  Üretim, planlama ve kapasite yönetimini birleştirerek daha verimli planlama yapılır.

Esnek Bakım

  Otomatik bakım iş emirleri oluşturulur.
  Duruşların kök sebeplerinin otomatik belirlenmesi ile artan ilk seferde çözüm oranı (FTFR) sağlanır.
  Manual veri girişlerinde görmezden gelinebilen kısa süreli ama sık duruşların tespiti yapılır.

Güvenli Üretim

  Sahadaki sensör ve sistemlere entegrasyon ile ekipman sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyumun anlık takibi yapılır.
  Ekipman bozulmadan önce düzeltici eylemler sunarak daha fazla ekipman güvenilirliği sağlar.

Kaliteli Üretim

  Sorunlar olaydan sonra değil, sürecin başlarında belirlenir.
  Üretim süreçlerinde standardizasyon oluşturur.
  Malzeme israfı, hurda ve hatalı üretim azaltılarak maliyet tasarrufu sağlanır, karlılığınız artar.
  Saha çalışanlarına yönlendirmelerde bulunularak, insan hataları azaltılır.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×