Üretim Varlık İzleme ve Yönetimi

Üretim Varlık İzleme ve Yönetimi Sahadaki varlıkların durum ve performansını sürekli izlemek için konumlandırılacak sistem, oluşacak arıza ve alarmları anlık tespit ederek güvenilir bir altyapı oluşturur.

Üretim Varlık İzleme ve Yönetimi nedir?

Kurumlar çalışan ve varlıklardan uyumlu bir şekilde değer oluşturmak için çalıştığı varlıklardır. Parçası olan varlıklar ile dijital olarak bağlı olan kurumlar daha hızlı ve doğru tepkileri vererek daha güçlü olur. Sistematik bir şekilde sahadaki varlıkların yönetilmesi, bakımının yapılması, güncellenmesi ve genişletilmesi için IoT teknolojileri kullanılarak anlık izlenmeleri gerekir.

Sahadaki varlıkların durum ve performansını sürekli izlemek için konumlandırılacak sistem, oluşacak arıza ve alarmları anlık tespit ederek güvenilir bir altyapı oluşturur. Varlıkların durumlarının anlık takibiyle, operasyonların verimlilik ve kalitesi iyileşir. Bir arıza olduğunda müşteri veya denk gelen çalışan değil sistemin otomatik tepki vermesi, süreçlerin daha optimize ve yüksek kalite algısıyla çalışmasını sağlar.

Neden Üretim Varlık İzleme ve Yönetimi?

Platform360 RAM, varlık izleme çözümü işinizi yönetmenize yarayan kritik iş varlıklarının uzaktan izlenerek veriye dayalı doğru kararlar alınmasını sağlar.
Platform360 varlık izleme çözümü sayesinde;

Gözlemleyin: Varlıklarınızın durumu, operasyonları ve Çevresel Etmenleri sensorlar ile gerçek zamanlı izleyerek oluşan durumlara anında müdahale edebilirsiniz.
Yönetin: Gerçek verileri iş akışları ile birleştirerek yönetim ve bakım operasyonlarınızı yönetebilirsiniz.
Optimize edin: Geçmiş verileri kullanarak varlıklarınızın güvenilirliğini, kullanımını ve verimliliğini optimize edebilirsiniz.

Özellikleri

01Nesnelerin interneti platformu

• Esnek entegrasyon kabiliyeti ile farklı marka/model donanımlar ile çalışabilir.
• MQTT, OPC UA, open protocol vb. standartları destekler.
• Kural motoruyla akan veriden anlamlandırdığı durumlara dayalı karar verir.
• Ortak, ölçeklenebilir veri platformu sunar.
• Kurulu fabrikalardaki var olan sensör/PLC yapılarına entegre çalışır.
• 3. parti sistemler ile entegrasyon için SDK/API desteği verir.

02Raporlama

• Kullanıcı tarafından tanımlanabilen self-servis dashboardlar sunar.
Dashboard tasarımında kullanılabilecek hazır widgetlara sahiptir.
• Akan veriyi canlı gösterir.
• Geçmiş verinni sorgulanarak gösterimini sağlar(örnek son 10 alarm).
• Harita, kroki üzerinde görselleştirme yapar.

03İş Emri

• Arıza veya alarm durumunda saha bakım sistemlerine entegrasyona bakım iş emirleri açılmasını sağlar.

04Altyapı

• Yerinde (On-Premises), bulut veya hibrit kurulum opsiyonları sağlanıyor.

05Örnek Kullanım Alanları

• Sistem odası
• Baz istasyonu
• AGV

Faydalar

Güvenilirlik

    Saha sistemlerinin güvenilirliği sürekli takip edilir. Olışan alarmlara kritik problemlere dönüşmeden müdahale edilir

Verimli Bakım Operasyonu

    Saha bakım operasyonları daha transparan hale getirilir.

Esneklik

    Özel donanım bağımlılığı olmayan ölçeklenebilir sistem altyapısı ihtiyacınıza göre şekillenir.

Entegre

    Saha bakım, iş emri gibi ssitemlere entegrasyonla bakım entegre sürdürülür.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×