Finans ve Sigorta

Her geçen gün Dünya ve alışkanlıklarımız hızla değişmektedir. Gerek iş dünyası gerekse tüketiciler bundan ya direk etkilenmekte ya da değişimin temelinde yer almaktadırlar. Son yüzyılda yaşanılan en büyük değişim ise dijitalleşmedir. Günümüz müşteri beklentilerini ve çalışma şeklini değiştiren teknolojik değişimler; sektörleri bu dijital çağdaki dönüşüme ayak uydurmak zorunda bıraktı. Dijital dönüşümün en yakın takip edilip uygulandığı sektörlerin başında ise finans ve sigorta sektörleri gelmektedir. Finansal piyasalar her geçen yıl gerek global gerekse Türkiye piyasalarında büyümesini ve karlılığını arttırmaktadır. Pandemiye rağmen büyümesini sürdüren finansal piyasalar dijital kanallara olan yatırımları ise arttırmaktadır. Sigortacılık içerisinde dijital kanallar her geçen gün değerini arttırmaktadır. Günümüzde her 100 müşteriden 75’i finansal ihtiyaçlarını dijital kanallardan gerçekleştirmektedir. Sadece dijital ürün satan Neo Bank ve dijital sigorta şirketi sayısı dünya çapında 350’yi geçmiştir.

Gelecekte var olmak isteyen sigorta ve finans şirketleri bir çok farklı konuda kendilerine özel hizmet ve fiyatlama almaya alışkın müşterilerine benzer fırsatları sunabilmek istiyor. Sadece dijital kanalda, dijital ürünleriyle var olan Neo Banklar, geliştirdikleri yeni vizyonlar ile geleneksel bankacılığa ve hatta farklı sektörlere örnek olmaktadır. Özellikle AI tabanlı chat bot kullanımı, geleneksel bankalar tarafından riskli görülen yada istekli olmayan müşterilerin finans sistemine dahil edilmesi, müşterilerin sosyal medya etkileşimine göre kredi skoru belirlenmesi, hesabın ihtiyaçlar doğrultusunda analiz edilerek alt hesaplara bölünmesi ve sosyal medya üzerinden hisse senedi yönlendirmesi yapılması (stock party) gibi alanlar ilk kez Neo Bankların denediği ve piyasayı şekillendirmeye başlayan yaratıcı çözümler olmaktadır. Sigorta dünyasında yaşanılan dijital değişim ise Neo Banklar gibi sadece dijital hizmetler veren sigorta şirketlerin liderliğinde devam etmektedir. Günlük hatta saatlik sigorta uygulamaları geleneksel sigorta şirketlerinde de yer edinmeye başlamıştır. Araçlara yerleştirilen veya cep telefonu gibi kablosuz cihazlarla uygulanabilen telematik sistemler sayesinde; sigorta şirketleri müşterilerinin günlük alışkanlıklarına dair bilgi sahibi olabilecek ve şirketler müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun teklifler tasarlayabilecek.

General Motor ve Tesla farklı sigorta şirketleriyle yaptıkları anlaşma ile otonom araçlara entegre sigorta sistemlerini devreye almaya başladılar. Kişilerin hasar risk oranları anlık takip edilerek kişiselleştirilmiş teklifler yaratılabilmektedir. Blockchain teknolojisi, dijital sigortacılık ve finans alanında da birçok yeniliğin kapısını açacak. Sahte işlemlerin önüne geçilmesini sağlayacak bu teknoloji, fiziksel ve dijital varlıkların aidiyet kaydının tutulmasını sağlayacak. Bunun yanında zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacaklar. Özellikle ödeme sistemlerinde kripto paraların kullanım oranının artması, ticaretin bu alana yönelmesi değişim sürecini hızlandırmaktadır. Bir ticaretin blockchain tabanlı hale getirilmesiyle, üretici-lojistik-müşteri-ödeme-sigorta zinciri tek bir sistem üzerinden yüksek güvenlikle dakikalar içerisinde tamamlanmaktadır. Finansal piyasaların çoklu kanal yapısında ve her geçen gün payını arttıran dijital kanallardan kaynaklı Müşteri Deneyimi, CRM, Kampanya Yönetimi, Müşteri Tekilleştirme, Anlık Kredi ve Ürün gibi alanlarda datanın önemi daha artmaktadır. Uzaktan müşteri kazanımında ise yüz tanıma teknolojileri, hızlı kimlik tespiti ve bunların güvenli şekilde saklanması önemli hale gelmiştir. Finans/sigorta sektörü; müşteri deneyimini ön planda tutup sürdürülebilir bir müşteri ilişkisi kurabilmek için ürün ve hizmetlerini inovatif çözümlerle geliştirme gayretindeler. Dijitalleşmenin ve değişimin bu kadar hızlı yaşandığı noktada ise veri ve verinin doğru işlenmesi ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda stratejilerini belirleyen banka ve sigorta firmalarının gündemindeki konuların başında; Insurtech, Fintech, Siber Güvenlik, Büyük Veri & Analitik, Yapay Zeka ve Siber Güvenlik geliyor.

KoçDigital olarak Türkiye ve dünyadaki sektör eğilimlerine paralel müşterilerimizin dijital ve analitik konulardaki en karmaşık problemlerini çözmelerinde önemli rol oynuyoruz. Finans ve Sigorta sektörlerinin yaşadıkları;

• Veri ambarlarının karmaşıklığı,
• Müşterilerin tekilleştirilmesi,
• Doğru ürünün doğru müşteri ile buluşturulması,
• Churn / Upsell / Cross sell/ Next Best Offer,
• Bankalarda kredi doğrulama riskleri,
• Sigortalarda ise hasar prim oranının doğru hesaplaması
• Uzaktan müşteri kazanımı
• Yüz tanıma ve işleme teknolojileri gibi karmaşık ve çözülmesi zor problemleri için 360 derece çözümler yaratıyoruz.

Ürünler ve Çözümler

01Yüz Tanıma ve Görüntü İşleme

  Yeni müşteri kazanımında, yüz tanıma ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde müşteriler şube/acenteye gelmeden anlık olarak başvurularını yapabilmektedir.

02Nesnelerin İnterneti (IoT)

  Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile Sigorta sektöründe anlık hasar takibi, anlık prim hesaplama gibi işlemler yapılabilirken, Finans sektörü ödeme sistemlerinde daha güvenli ve hızlı hizmetler yaratabiliyorlar.

03Hasar Risk Modellemesi

  Sigorta şirketleri poliçelerin hasar risk primlerini hasar yaşanmadan tahmin edebiliyor.

04Kredi Risk Modellemesi

  Kredi Risk departmanları kredi daha verilmeden kredinin risk oranını baştan hesaplıyorlar.

05Analitik Mükemmeliyet Merkezi

  CRM ve Data Departmanları çoklu veri merkezlerini tekilleştirerek, hızlı, anlaşılabilir ve yüksek doğrulukta tahminleme yapıyorlar.

06İleri Analitik Modelleme

  Finans/Sigorta şirketlerinde özellikle Pazarlama ve Satış Departmanları müşterinin tekilleştirilmesi ve tahminleme ile churn/upsell/cross sell/next best offer modellelerini yüksek doğrulukla hesaplıyor.

07DACAMA (Data Kapasite, Analiz ve Data Modellemesi)

  Finans ve Sigorta şirketlerinde CRM ve Data Departmanları veri merkezlerinin veri analizlerini doğru yaparak verimlilik sağlıyor.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×