Endüstri 4.0 Dönüşümü - Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve Üretim Analitiği Platformu

Üretim Analitiği ile üretim kalitesi artarken, maliyet azalır.

Nedir?

Üretim tesisleri, 90’li yıllardan beri SCADA, PLC, Mikroişlemciler gibi, ekipmanların sayısal olarak kontrolüne imkân sağlayan teknolojileri kullanmaktadır. Bu cihazlar, süreç ya da üretim makinalarındaki sıcaklık, basınç, debi, titreşim gibi fiziksel parametreleri ölçerek daha önceden belirlenen eşik değerlerinin dışına çıkıp çıkmadığını kontrol eder. Gerektiğinde başka sistemleri devreye alarak, üretimin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Günümüzde üretim prosesinin karmaşıklaşması nedeniyle hemen hemen her ekipman kendi işlemcisine ve SCADA sistemine sahiptir. Nesnelerin interneti (IoT) ve büyük veri (Big Data) teknolojilerinin gelişmesi ile her biri kendi başına çalışan ve dış sistemlerle haberleşmeyen otomasyon sistemlerinde üretilen veri birleştirilmeye başlanmıştır. Farklı sistemlerdeki veriler birleştirildikçe, parametrelerin birbiri üzerindeki etkileri, arızaların önceden tahmin edilmesi, kalite problemlerinin daha üretim aşamasında tespiti gibi uygulama alanlarının olduğu fark edildi. Toplanan veri o kadar büyüdü ki, bu analizlerin insan eliyle yapılması imkânsız hale geldi. Bu noktada yapay zekâ teknolojileri kullanımı ile analizin otomatikleştirilmesi ve kişilerden bağımsız hale getirilmesi sağlandı.

Neden Üretim Analitiği?

KoçDigital’in Üretim Analitiği çözümü, SCADA, PLC, DCS gibi sistemlerden saha verilerini toplar ve bunları yapay zekâ algoritmalarını kullanarak işler. Parametrelerin birbiri ile arasındaki ilişkileri ortaya çıkararak, üretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Böylece, beklenmedik duruş ya da kalite problemleri gibi mali kayıplara sebep olacak unsurları önceden tespit edilmesine yardımcı olur. Bu problemlerin ortadan kaldırılması için gerekli aksiyonların alınması için yol gösterir. Sonuç olarak üretim kalitesi artarken, maliyet azalır

Faydalar

Minimum Enerji Tüketimi,Maksimum Verim

    Üretim kalitesi ile enerji tüketimi arasındaki ilişkinin modellenmesi ile minimum enerji tüketimi ile optimum kalitede üretim için gerekli süreç ayarlama değerlerinin hesaplanması mümkün olur.

Öngörülebilir Kalite Süreçleri

    Üretim kalitesi ile enerji tüketimi arasındaki ilişkinin modellenmesi ile minimum enerji tüketimi ile optimum kalitede üretim için gerekli süreç ayarlama değerlerinin hesaplanması mümkün olur.

Az Üretim Maliyeti

    Bir galvanizleme hattında, kaplama kalınlığı ile üretim hattı ayarları arasındaki ilişki modellenerek, kaplama varyasyonu ve böylece üretim maliyeti azaltılabilir.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×