Endüstri 4.0 Dönüşüm ve İnovasyon Danışmanlığı

Endüstri 4.0 Dönüşüm ve İnovasyon Danışmanlığı

Endüstri 4.0 sanayinin ve buna bağlı sektörlerin iş yapış tarzlarını değiştirmeye devam ederken bu değişimin etki ve boyutu teknolojinin gelişimi ile artarak büyümektedir. Hızla dijitalleşen bu dünyada işletmelerin uyum sağlayıp dijital dönüşüm yol haritalarını belirlemesi, rekabet avantajı sağlayıp sürdürülebilir bir gelecek planlamaları bir gereksinim olmuştur.

Endüstri 4.0 Dönüşüm ve İnovasyon Danışmanlığı Programı ile;

• İş süreçleri, alanında uzman dönüşüm danışmanları tarafından değerlendirilerek, öncelikle dijital dönüşüm açısından işletmenin olgunluğu tespit edilir.
• Mevcut olgunluk analizinin çıktılarına ve süreç görüşmelerinde belirlenen ağrı noktalarına çözüm oluşturacak kullanım senaryoları ve projeler belirlenip, önceliklendirilmesiyle dijital dönüşüm yol haritası oluşturulur.

KoçDigital, alanlarında uzman kadrosu, sektör ihtiyaçlarına uygun oluşturulan danışmanlık hizmetleri ile üretimden servise geniş bir yelpazede sektörler için bütüncül çözümler sunar.

Danışmanlık Paketleri

DIGISIGHT
• Süreç ve Saha Mevcut Durum Analizleri
• Gelecek Durum
• Boşluk & NVAP analizi
• Bağlanabilirlik
• Yol Haritası
DX Program
• Dönüşüm ve dönüşüm odağında yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Digisight

• Süre ve kapsadığı alan açısından en geniş hizmet paketidir. Firmaların ihtiyaçlarına göre seçilen olgunluk değerlendirmeleriyle (Veri ve Yapay Zekâ, Tedarik Zinciri, Endüstri 4.0 Olgunluk Değerlendirme) farklı boyut, süreç ve konularda mevcut durum analizi yapılarak, gelecek durum için tasarım yapılır.
• Gelecek duruma ulaşmak için projeler, kullanım senaryoları, teknolojik gereksinimler belirlenip, önceliklendirilir ve dijital dönüşüm yol haritası çıkartılır.
• OT katmanında üretimde kullanılan ekipmanların/makinelerin bağlanabilirliği, süreçlerin yürütülmesinde kullanılan sistemlerin birbiriyle entegrasyon seviyesi değerlendirilerek tam bir IoT analizi gerçekleştirilir.
• Çalışma, kapsama bağlı olarak 2 ile 6 ay arasında tamamlanmaktadır.

DX Programı

Dijital dönüşüm çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak, işletmelerin dönüşüm çalışmalarına yardımcı olmak için aylık üyelik ile yönetilen sürekli hizmet paketidir. Firmaların aylık ihtiyaçlarına göre danışmanlar lokal ve online mecralarda çalışmalarını firmayla birlikte sürdürür.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×