Dış Veri Servisi (DaaS)

Stratejik kararlarınızda ve analitik çalışmalarınızda dış veri servisimizi kullanarak değer yaratabilirsiniz.

Dış Veri Servisi (DaaS)

Dış veriler, şirketlerin kendi faaliyetlerinden sağladığı veriler dışındaki her türlü veriyi ifade eder. Giderek daha çok sayıda şirket, kendi verilerini dış verilerle ilişkilendirerek fayda sağlamaktadır.DaaS’a üye olarak; genişleyen dış veri ekosistemini yakından takip eden ve zengin dış veri havuzunu operasyonlarına başarıyla entegre eden kuruluşlar,
• büyüme
• üretkenlik ve
• risk yönetimindeki
iyileştirmelerin potansiyelini açığa çıkartarak büyük rekabet avantajı sağlayabilirler.

Dış Veri Servisi Kullanım Senaryoları

Fiyat Analizi

Rekabetçi fiyat analizi, bir işletmenin kendi ürün ve hizmetlerinin fiyatlarını rakiplerle karşılaştırarak pazarda rekabet gücünü belirlemesini sağlar. Bu analiz, rakip firmaların fiyat stratejilerini, indirimleri, kampanyaları ve diğer fiyatlandırma faktörlerini izleyerek, rekabetin nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olur. Dış veri kaynakları, fiyat karşılaştırmaları, piyasa trendleri ve tüketici tercihleri gibi bilgileri içeren verileri kullanarak rekabetçi fiyat analizi daha kapsamlı ve bilgili bir şekilde yapılabilir. Rekabetçi fiyat analizi, pazarda rekabet avantajı elde etmek, fiyat stratejilerini optimize ederek müşterileri çekmek, doğru fiyatlandırmaya yönelik bilinçli kararlar almak için önemli bir araçtır.

Enerji Tahminleme

Tarihsel tüketim desenlerini, hava durumu verilerini, piyasa trendlerini ve diğer ilgili dış verileri analiz ederek, kuruluşlar gelecekteki enerji talebi ve arzı hakkında doğru tahminler yapabilir. Enerji tahmini, enerji sağlayıcıları, hizmet sağlayıcıları ve işletmelere operasyonlarını planlama ve optimize etme, talep zirvelerini tahmin etme, kapasite genişletme, bakım programları ve enerji temini stratejileri hakkında bilinçli kararlar alma konusunda güç verir.

Hassas hava durumu verileri, yenilenebilir enerji kullanılabilirliği ve ekonomik göstergeler gibi harici veri kaynaklarının entegrasyonuyla enerji tahmini daha da güçlenir ve kuruluşlar, piyasa değişikliklerini öngörmek, yenilenebilir enerji entegrasyonu için planlama yapmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atabilir. KoçDigital Dış Veri Servisi enerji tahmininin doğruluğunu artırmak için gerekli girdileri sunar, verimliliği maksimize ederek hızla değişen enerji sektöründe önde olmanızı sağlar.

Kredi Risk Skorlama

Finansal ve finansal olmayan bir dizi faktörü analiz ederek yapılan kredi risk skorlaması, kredi yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığını değerlendirmek için kredi verenlerin borçlu olan kişileri değerlendirmelerine olanak sağlar. Endüstriye özgü veriler, sosyoekonomik trendler ve alternatif kredi verileri gibi dış veri kaynaklarının kullanılmasıyla kredi risk skorlama modelleri daha da güçlenir, daha doğru risk değerlendirmelerine olanak tanır ve kredi verenlerin portföylerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlar. KoçDigital Dış Veri Servisi, kredi risk skorlamasının doğruluğunu artırmak için gerekli girdileri sunar, daha iyi kredi kararları almanıza, temerrüt oranlarını en aza indirmenize ve kredi stratejilerinizi optimize etmenize yardımcı olur.

Talep Tahminleme

Doğru satış tahminleri sayesinde işletmeler kaynakları etkili bir şekilde tahsis edebilir, pazarlama kampanyalarını planlayabilir, üretim programlarını optimize edebilir ve işletmelerini müşteri taleplerine uyumlu hale getirebilirler. Ekonomik göstergeler, sektör trendleri, sosyal medya verileri ve rekabet analizi gibi dış veri kaynaklarını kullanarak, satış tahmini daha da güçlenir ve işletmelere pazar dinamiklerinin kapsamlı bir görüntüsünü ve satışları etkileyen faktörleri yakalama imkânı sunar. KoçDigital Dış Veri Servisi, satış tahmininin doğruluğunu artırmak için gerekli görünümü sunar ve veri odaklı kararlar almanızı, büyüme fırsatlarını belirlemenizi ve rekabetçi bir pazarda önde olmanızı sağlar.

Lokasyon Analitiği

Yeni bir mağaza için yer seçimi, tedarik zinciri rotalarını optimize etme veya müşteri tercihlerini konuma göre anlama gibi durumlarda lokasyon analitiği, işletmelerin gizli içgörüleri ortaya çıkarmak ve rekabet avantajı elde etmek için değerli bir çerçeve sunar. KoçDigital Dış Veri Servisi ile lokasyon analitiğinin gücünden yararlanarak veri odaklı kararlar alabilir, müşteri deneyimlerini geliştirebilir ve işletmenizin potansiyelini maksimize edebilirsiniz.

KoçDigital Dış Veri Servisi ile İşinize Değer Katın

Zengin ve Akıllı İçerik

  • Daha güçlü analitik modeller
  • Tarihsel ve lokasyon bazlı içerik
  • Analitik projelerdeki saha deneyimi beslenen katalog
  • AI destekli gelecek veri tahminleri
  • Sektöre özel metrikler

Analize hazır ve güncel dış veri

  • Referanslı
  • Sürdürülebilir kalite
  • Alternatif kaynak garantisi
  • Mevzuata uyumlu

Merkezi hizmet

  • Dış veri tedariği ve satın almaları için tek temas noktası
  • Departmanlar arası tek referans noktası

Güvenli ve kolay entegrasyon

  • Güvenli bulut alt yapısı
  • Rapor,kurum içi uygulama ve analitik projeler ile kolay entegrasyon

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×