Ürün Gamı Planlama Optimizasyonuna KoçDigital Yaklaşımı

Oluşturma Tarihi : 11.11.2022

Ürün Gamı Planlama Optimizasyonu Ürün Gamı Planlama optimizasyonu, sınırlı raf alanı, yüksek stok maliyeti ve ürün çeşitliliği sebebiyle başta perakende sektörü olmak üzere kârı artırmak konusunda çok önemli bir rol oynuyor.

KoçDigital olarak, müşteri davranışlarının ve geçmiş satış verilerinin analitik kapsamda incelenmesi sayesinde her lokasyonda kârı maksimize edecek en verimli ürün çeşitliliğini sağlamak için modeller oluşturuyoruz. Modelleri oluştururken sadece sektör özelinde değil; müşteri, müşteri mağazalarının bulunduğu lokasyon ve o lokasyondaki müşterilerin davranışları gibi faktörleri de göz önünde bulunduruyoruz.

Katkıları Nelerdir? Maliyetlerin arttığı ve teknoloji sayesinde hızla değişen müşteri alışkanlıklarının olduğu bir ortamda ürün gamı planlama optimizasyonu şirketler için büyük önem taşıyor ve hedeflediği amaç doğrultusunda birçok fayda sağlıyor.Bu faydaları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Raf alanını daha verimli kullanarak en optimal ürünleri raflara yerleştirmek
  • Satış kayıplarını engellemek ve bu sayede müşteri bağlılığını artırmak
  • Stok maliyetini ve ciroyu optimize ederek kârı maksimize etmek
  • Karışık ürün ve mağaza yapısını model aracılığıyla analiz ederek, değişen satın alma ve piyasa koşullarına hızla uyum sağlamak

Ancak önemli olan nokta, ürün çeşitliliğini ve ürün çeşitliliğinin getirdiği faydaları doğru bir yapıda kurmak ve sürekliliğini oluşturmaktır.

KoçDigital olarak nasıl yaklaşıyoruz? Ürün çeşitliliği optimizasyonunda başarı ve devamlılığı sağlamanın önkoşulu yaklaşım şeklidir. Probleme yaklaşırken en önemli kriter işi ve iş sürecini anlamaktır. İş süreci, iş kurallarının oluşturulması konusunda en temel taştır. İş kuralları sayesinde yapılan modellemeden elde edilen çıktı sadece rakamları iyileştirmekle kalmaz, işin kendisini de daha verimli duruma getirir ve bu da projelerimizdeki önemli başarı kriterleri arasında yer alır. İş yapış şeklini geliştirmek metrikleri iyileştirmekten daha karmaşık bir süreçtir. Bu karmaşıklık, bakış açısında esneklik sağlandığında çözülebilir. Bu nedenle, iş birimleriyle yakın çalışarak özel iş kuralları belirliyor; modelleme sürecine lokasyon, ürün grubu gibi farklı seviyelerdeki özel durumları da dahil ediyoruz.

Oluşturduğumuz modeller sayesinde ürün gamı planlama optimizasyonunun getirdiği faydalara ek olarak müşterilerimize aşağıdaki faydaları sağlıyoruz:

  • Her mağaza lokasyonu ve her ürün grubu özelinde optimizasyon yapılarak ilgili lokasyondaki müşteri davranışlarına göre optimal ürün çeşitliliğini elde etmek
  • Tahmin yöntemleri ile daha önce ilgili lokasyonda satışı gerçekleşmemiş ürünlerin potansiyel satışlarını ortaya çıkarmak
  • Uçtan uca hizmet (modelin kurulumu + modelin entegrasyonu + modelin bakımı ve geliştirilmesi) sayesinde modelin otomasyonunu ve sürekliliğini sağlamak

Faydanın Kalıcılığından Emin Olmak Modelin kurulması, entegrasyonu ve karar destek sisteminin oluşturulması sonrası müşterilerimize sağladığımız faydayı üst seviyeye taşıyoruz. Ancak KoçDigital’in başarı kriteri, müşterinin elde ettiği faydanın sürekliliğini sağlayabilmekten geçiyor. Bu faydanın kalıcılığını sağlamak ve model başarısını hep en üst düzeyde tutmak için Continuous AI ekibimiz, düzenli olarak model üzerinde çalışmaya ve incelemeler yapmaya devam ediyor. Bu çalışma kapsamında:

  • Zaman içerisinde yaşanabilecek veri hatalarını/değişimlerini tespit etmek ve müdahale etmek
  • Modeli, sürekli genişleyen bir ortamda yeni isteklere de cevap verebilir şekilde tutmak için düzenli olarak takip etmek ve gerekli geliştirmeleri yapmak
  • Değişen piyasa, sektör ve müşterinin iş koşullarına ve tüketici davranışına uyum sağlamak adına modeli iyileştirmek

Bu bakış açısı sayesinde, kurulan modelleri tek seferlik çalışmalar olarak kısıtlamak yerine, iş birimlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak yaşayan organizmalar haline getiriyoruz. Müşterilerimizle tamamladığımız projelerde, modelin ve müşteri faydasının sürekliliğini elde edebilmek için hem kendimizi hem de modellerimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz.

Atakan Kızıltan, Serhan BayramSpecialist Analytics Consultant, KoçDigital-Specialist Machine Learning Engineer, KoçDigital
İlgili Konular

Ürün Gamı Planlama Optimizasyonuna KoçDigital Yaklaşımı

Oluşturma Tarihi : 11.11.2022

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×