Endüstri 4.0

Oluşturma Tarihi : 20.01.2020

Endüstri 4.0, üretim ortamında siber-fiziksel sistemlerin (CPS) yaygın olarak uygulanmasıyla karakterize edilen dördüncü sanayi devrimini ifade eder.

Endüstri 4.0, üretim ortamında siber-fiziksel sistemlerin (CPS) yaygın olarak uygulanmasıyla karakterize edilen dördüncü sanayi devrimini ifade eder. Diğer yandan Endüstri 4.0, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca tüm değer akışının organizasyonu ve kontrolüdür. Bu döngü, artan bireyselleştirilmiş müşteri isteklerine ve fikre, siparişe, geliştirmeye, üretime ve son müşteriye teslimattan geri dönüşüme ve ilgili hizmetlere kadar çeşitlilik göstermektedir. Burada temel olarak, tüm ilgili bilgilerin gerçek zamanlı verilerden mümkün olan en iyi değer akışını elde etme kabiliyeti kazanmayı hedeflenmektedir. İnsanları, nesneleri ve sistemleri birbirine bağlamak, maliyet, kullanılabilirlik ve kaynakların kullanımı gibi bir dizi kritere göre optimize edilebilen dinamik, kendi kendini organize eden, çapraz organizasyonel ağların oluşturulmasına yol açar. Endüstri 4.0, değer zinciri organizasyonunda teknolojiler ve kavramlar için ortak bir terim olarak tanımlamıştır. Endüstri 4.0, değer zincirinde sadece üretimi değil üretime etki eden çevresel faktörleri de kapsamaktadır. Bu bağlamda üretim yapan şirketler, yan sanayi firmaları ve ürünlerin müşteriye sunulduğu satış sonrası hizmet alanları Endüstri 4.0’ın odak alanlarıdır. Endüstri 4.0, imalat sanayindeki tüm üretim süreçleri üzerinde ayrı etki yapmaktadır. Altyapı ağı oluşturma, üretim izleme ve yönetimi, siber-fiziksel üretim sistemleri ve entegre iş zekası ile “akıllı fabrika” kavramını doğurmuştur. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve analitik gibi dikey entegrasyonun tüm gereklerini yerine getirerek optimum üretim derinliğini sağlanması ve dijital ikizin oluşturulması ile yüksek varyasyona hızlı cevap verebilme, son derece karmaşık ürünler için daha kısa inovasyon döngüleri ve aynı tesiste farklı ürünlerin üretimi mümkün olacaktır. Başka bir deyişle, üretici, müşterilerinin gereksinimlerini tamamen yerine getirebilir ve yenilikleri piyasaya daha hızlı sürebilir. Endüstri 4.0 bileşenleri ile, stok seviyesi ve makine kapasite kullanımı gerçek zamanlı olarak karşılaştırılabilir. Malzeme stoğu sürekli olarak kontrol edilebilir ve sistem gerektiğinde malzemelerin siparişini otomatik olarak tetikleyebilir. Ürün satış planlamasının üretim yönetimi ve satın alma sürecine kadar otomatik olarak işlenmesi, tüm tedarik zinciri boyunca alınan kararların ön şartını oluşturur. Endüstri 4.0 ile düşük malzeme envanteri, lojistik ve taşıma maliyetleri, daha kısa teslim süreleri, dağıtımda optimizasyon gibi faydalar sağlar. Diğer yandan, Endüstri 4.0, müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılamak için teknolojik alt yapıyı sağlamaktadır. Gelecekte, müşterinin iş modelini anlamak, ilgili pazar ve müşteri gereksinimlerini tam olarak belirlemek ve ölçeklemek, gizli müşteri isteklerini değerlendirmek daha da önemli hale gelecektir. Bu kapsamda ürünün müşteriye sunulduğu alanlarda müşteri deneyimi yaratmak, omni-channel teknolojisini kullanmak, chatbot gibi uygulamalar müşteri memnuniyet ve sadakatini arttıracaktır. Özet olarak, Endüstri 4.0’ın sağladığı IoT, analitik, güvenlik, RPA gibi teknolojilerin tüm değer zincirinde; üretim, tedarik, satış-pazarlama alanlarında uçtan uca kullanılması ile şirketler dijital dönüşümünü tamamlamış olacaktır. Şirketlerin Endüstri 4.0 uygulamalarına nereden başlayacakları katma değer sağlayabilmeleri açısından çok önemlidir. Bu nedenle şirketlerin, hem danışmanlık hem de uygulama alanlarında teknoloji firmalarından destek alarak yola çıkmaları en verimli çözüm olacaktır. Endüstri 4.0 teknolojileri, otomotivdeki uygulama alanları ve değer zincirine etkisini detaylı olarak IDC’nin “The Future of Automotive Industry and Turkey Outlook” Whitepaper’ ından ulaşabilirsiniz.

Salih EkizKoçDigital
İlgili Konular

Endüstri 4.0

Oluşturma Tarihi : 20.01.2020

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×