Analitik Etkinleştirme (Analytics Enablement)

Oluşturma Tarihi : 10.11.2021

Etkinleştirme, genel anlamda birinin bir şeyi yapabilmesini sağlama veya bir şeyi mümkün kılma süreci anlamına gelir. Bilgisayar bilimi açısından ise belirli bir tür ekipman veya teknoloji sağlama sürecini veya bu teknolojiyi kullanmak için gerekli veya doğru sistemi veya cihazı düzenlemeyi ifade eder. İş dünyasında uzun bir süreden beri kullanılan iş ve teknoloji etkinleştirme kavramları yanısıra “Analitik Etkinleştirme (Analytics Enablement)” kavramı da pek çok organizasyonun gündemine girmeye başladı. (1)

Şirketler yatırımları ağırlıklı olarak insan, süreç ve teknoloji alanlarına yapmaktadır. (Şekil 1) İçinde bulunduğumuz dijital çağda şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşabilmek adına veri odaklı yatırımlar da yapabilmeleri önem arz etmektedir. Dijital ve analitik dönüşüm inisiyatiflerinin başarısı açısından yukarıda sayılan bileşenlerin tutarlı olması gerekmektedir. (2)

Organizasyonların dijital dönüşüm inisiyatiflerinin başarısını sağlayan önemli faktörlerden birisi de farkındalık, iletişim, yetenek yönetimi, dönüşüm takımları ve yönetişim alt süreçlerinden oluşan değişim yönetiminin uygun biçimde yürütülmesidir. (Şekil 2) Organizasyon genelinde bütünsel bir yaklaşım ile ele alınması gereken veri ve analitik çalışmalarında bahsi geçen süreçlerde yaşanabilecek sıkıntılar, çalışanların verileri kullanımında sıkıntılara ve hatta veriye dayalı analitik çalışma biçimini terk etmesine neden olabilmektedir. (3)

Organizasyonlar analitik etkinleştirmeye bağlı olarak etkinleştirilecek veya iyileştirilecek birçok alan bulunmaktadır. Bu yazı sonrasında bir dizi olarak ele alınacak yazıların da başlıklarını oluşturacak alanlar şunlardır: beceri geliştirme (upskilling), yeniden beceri kazandırma (reskilling), veri kültürü (data culture), veri okuryazarlığı (data literacy), analitik tercümesi (analytics translation) ve veri ve analitiğin benimsemesi (data and analytics adoption).

Emre TürkmenExpert Business Consultantl
İlgili Konular

Analitik Etkinleştirme (Analytics Enablement)

Oluşturma Tarihi : 10.11.2021

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×