Dijital Tedarik Zinciri

KoçDigital talebin tahminlenmesinden stokların optimize edilmesine dek bütünsel bir dönüşüm yaratarak dijital tedarik zinciri oluşturur.

Dijital Tedarik Zinciri

Son yıllarda yaşanan gelişmeler tedarik zincirlerinin önemini bizlere bir kez daha gösterdi. Tedarik zincirlerinde oluşan belirsizliklerin ülke ekonomilerinde dahi sıkıntı yaratacak noktaya geldiğini hep birlikte gözlemledik.
Ani değişen satın alma modelleri, farklı piyasa koşulları, talep dengesizliği ve ülkelerin farklı uygulamaları tedarik zincirlerindeki belirsizlerin temel nedenleri olurken, bu belirsizliklerin üstesinden gelmek üzere tedarik zinciri yöneticilerinin odaklanması gereken alanlar ise “izlenebilirlik & şeffaflık”, “esnek ve çevik süreçler”, “tedarikçiler, iş ortakları ve müşterileri kapsayan entegre iş modeli” ve son olarak “bütünsel bir dijitalleşme yaklaşımı” görülmekte.
Tedarik zincirleri stok, üretim, envanter gibi birbirileri ile yakından ilişkili önemli adımların toplamını ifade eder. Bu adımlarda yapılan birbirinden bağımsız dijitalleşme çabaları systemin bütünü göz önüne alınmadığı sürece gerçekten faydalı bir dijitalleşmeden söz edilemez.
Dijital bir tedarik zinciri oluşturmak, talebi tahmin etmek veya üretimi optimize etmek gibi tek bir görevi değil bütünsel bir dönüşümü ifade eder.
KoçDigital olarak tam da bu bütünsel bakışı açısı ile tedarik zincirinin dijitalleşme yol haritasının çıkarılmasından envanterin yönetilmesine, talebin tahminlenmesinden stokların optimize edilmesine dek toplam resmi dijitalleştirerek dijital tedarik zincirleri oluşturuyoruz.

Neden Dijital Tedarik Zinciri?

Dijitalleşme ile doğru planlama sayesinde İşgücü verimliliği
Gecikmelerin önüne geçilmesi ve ürün bulunurluğunun artması ile müşteri memnuniyeti
Veriye dayalı mekanizmalar ile daha iyi ve daha hızlı karar verme
Esneklik kabiliyeti ile manuel gecikmelerin en aza indirilmesi
Operasyonların otomatik hale gelmesi ile minimum manuel müdahale gereksinimi

KoçDigital'in sunduğu Dijital Tedarik Zinciri Çözümlerini Keşfedin!

Dijital Tedarik Zinciri Yol Haritası (Assessment)

Kd-buton.png
İşgücü Optimizasyonu

Kd-buton.png
Mağazadan Mağazaya Transfer

Kd-buton.png
Auto Replenishment

Kd-buton.png
Ürün Gamı Planlama Optimizasyonu (Assortment Optimization)

Kd-buton.png
Envanter Yönetim ve Optimizasyonu

Kd-buton.png
Network Optimizasyonu

Kd-buton.png
Stok Optimizasyonu

Kd-buton.png
Talep Tahminleme

Kd-buton.png

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×