Dijital Madencilik

KoçDigital dijital madencilik paketiyle madenlerin dijitalleşmesini sağlamaktadır.

Bağlantılı Madenler Nedir?

En eski endüstrilerden bir tanesi olan Madencilik, tarih boyunca ülkelerin gelişmesinde ve toplumların refahında çok etkin bir rol oynamıştır. Öte yandan madenlerin daha güvenli ve verimli çalışabilmesi için nesnelerin interneti ve analitik her geçen gün daha kritik bir ihtiyaç olmaktadır.
Günümüzde dijital dönüşüm madencilik süreçlerinde de bir kabuk değiştirmeye yol açmaktadır. Maden operasyonlarının durumunu gerçek zamanlı olarak izleyen ve topladığı verileri yorumlayarak doğru karar için bilgi hale getirilmesini sağlayan entegre platformlar, bu dönüşüm için kritik hale gelmektedir. Maden süreçlerinin optimizasyonu ile maden değer zincirleri daha verimli ve güvenli çalışmaktadır.
Dijitalleşen bir Maden’in %20’ye varan bir seviyede kapasite artışı ve %10’a varan bir seviyede ekipmanlarının arıza sebebiyle daha az durması beklenmektedir. ( Kaynak BCG)

Neden Bağlantılı Madenler?

KoçDigital dijital madencilik paketiyle madenlerin dijitalleşmesini sağlamaktadır. Platform360, nesnelerin interneti platformu bazlı çözümümüz ile madendeki bütün operasyonların dijital bir ortamda takip edilmesi sağlanmakta, bu sayede daha verimli ve güvenli maden için veriye dayalı kararlar alınabilmektedir.
Nesnelerin interneti tabanlı dijital madencilik paketi sayesinde farklı marka modeldeki hareketli/sabit ekipmanlar, hava durumu, sulama gibi ortam verileri, sürecin durumunu gösteren iş emirleri ve görsel kontrol amaçlı video analitik verileri aynı ortamda toplanarak verimlilik ve güvenlik hedefli olarak madenin tek bir resmi çıkartılabilmektedir. Bu veri üzerinde yapılacak kestirimci bakım, süreç optimizasyonu gibi analitik çalışmalar ile gelecekteki operasyonel iyileştirmeler planlanabilmektedir.

Özellikleri

01Operasyonların Yönetimi

Üretim kontrol listesi yapılır
İş emri yönetilir
BAkım yönetilir
PLC/Sensör tabanlı olarak saflaştırma süreçlerinin anahtar performans verilerinin izlenmesi sağlanır

02Araçların Yönetimi

Manuel/Otomatik rotalama yapılır
Araç konumları takip edilir
Bağlı araç (yakıt,arıza, vb.) sistemleri ile araç verileri toplanır
Ekonomik/Güvenli sürüş tavsiyesinde bulunulur
Taşıt tanıma/akaryakıt takibi sistemi kurulur
Otonom araçların uzaktan durumu izlenir

03Bağlı Çalışanlar

Operasyonel mobil uygulama sağlanır
Push-to-talk telsiz sistemi kurulur
Açık havada konum belirlenir
MAden içerisinde konum belirlenir
Acil durum uyarı sistemi kurulur/entegre olunur

04Ortam İzleme

Hava durumu takibi yapılır
Otomatik toprak sulanır
Ortam durumu (gaz seviyesi vb.) izlenir

05İş sağlığı ve güvenlik

Kask vb. güvenlik ekipmanlarının doğru bir şekilde kullanıldığının video analitik ile kontrolü yapılır
Sosyal mesafenin IoT ve video analitik ile kontrolü yapılır

06İleri Analitik

Kestirimci bakım ile plansız duruşlar azaltılır
Süreç optimize edilir

07Altyapı

Bütün süreçlerin entegre edileceği merkezi endüstriyel nesnelerin interneti platformu Platform360 kurulur
Yerinde(On-Premises),bulut veya hibrit kurulum opsiyonları desteklenir
İstenen sayıda sensör bağlantısını destekleyecek ölçeklenebilir altyapıdadır
Maden sahası network altyapısının kurulumu yapılır

Faydalar

Yüksek Verimlilik

  İş emirleri ve kontrol listelerinin durumu ve gerçekleşme performansı anlık takip edilerek operasyonlar daha doğru takip edilir.
  Araçların kullanımı ve verileri sürekli takip edilerek daha ekonomik ve verimli kullanımı sağlanır.
  PLC tabanlı maden ekipmanlarının performansları da sisteme entegre edilerek maden değer zinciri uçtan uca takip edilir.

Güvenli Operasyonlar

  Video analitik, ve IoT sensörleri ile riskler sürekli takip edilerek ekipman giyme, sosyal mesafe gibi kurallar takip edilir.
  Araçların sürüş kalitesi takip edilerek güvenli sürüş sağlanır.
  Çalışanların ve araçların pozisyonu takip edilerek daha güvenli bir operasyon sağlanır.

Veriye Dayalı İşlemler

  Araçlar, çalışanlar ve makineler bağlı hale getirilerek, maden operasyonlarının bir dijital ikizi oluşturur.
  Oluşturulan dijital ikiz üzerinden yöneticiler veriye dayalı daha doğru karar vermesi kolaylaşır.

Rekabet Avantajı

  İleri analitik yardımıyla işlenen veriler, bakım ve süreç maliyetlerinin optimizasyonu için fırsat yaratır.
  Operasyonların anahtar performans değerlerinin takip edilmesi daha doğru hedefleme yapılmasını sağlar.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×