Stok Optimizasyonu

Şirketlerin üretim ve satış adetlerini doğru tahminleyerek elde edilen fayda, hammadde ve nihai ürün stoklarının optimize edilmesiyle en üst seviyeye taşınır.

Stok Optimizasyonu

Şirketlerin üretim ve satış adetlerini doğru tahminleyerek elde edilen fayda, hammadde ve nihai ürün stoklarının optimize edilmesiyle en üst seviyeye taşınır. Bu noktada şirketlerin stok/gün sayısını düşürmeleri, ürettikleri veya ithal ettikleri kalemler için stok maliyetlerini minimize etmeleri, doğru kurgulanmış ileri analitik modellerle mümkündür.

Stok Optimizasyonu kapsamında yaptığımız çalışmalar:

- Temel performans göstergelerinin izlenmesi
- Darboğaz ve sorunların oluşmadan önce tespit edilebilmesi
- Sağlanan çıktılarla birimler arası düzenli toplantılar vasıtasıyla güçlü bir program yönetişimi
- Envanter rakamlarını düşürerek Net Çalışma Sermayesini geliştirme

Stok Optimizasyonu Odak Konular:

01Satın Alma

-Ürün Yaşam Döngüsü
-Minimum Proje Miktarları
-Tedarikçi İşbirliği
-AR Sistemini Optimize Edilmesi
-İthalat

02Sipariş Limiti

-Seçici sipariş sınırları
-Mağazalar arası transfer
-Özel ürünler
-Genel Merkez Manuel Sparişler
-Mağaza Tabanlı Planogram Seçenekleri
-Çeşitler ve Seçenek Planlama

03Tedarikçi Mağaza

-Eminiyet Stoğunun Merkezileşmesi
-Manuel Mağaza Siparişi
-Planogram uygulaması
-Envanter Yönetişimi
-Kategori Hedefleri

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×