İK Analitiği

Günümüzün rekabetçi iş ortamında yenilik ve verimlilik için en önemli unsur insanlardır. İK Analitiği ile kuruluşların çalışan performansını iyileştirmesine ve çalışanları elde tutma oranını artırmasına olanak tanır.

Neden İK Analitiği?

Günümüzün rekabetçi iş ortamında yenilik ve verimlilik için en önemli unsur insanlardır. İK Analitiği, kuruluşların çalışan performansını iyileştirmesine ve çalışanları elde tutma oranını artırmasına olanak tanır. İK analitiği; çalışan performansını iyileştirmek ve iş sonuçlarını iyileştirmek için insan analizi ile ilgilenen ve organizasyon içindeki insan sermayesine gelişmiş analitik modeller uygulayan analitik alanıdır.
Bugün şirketlerin çoğunda IK için benzer analiz ihtiyaçları bulunmaktadır. Yüksek performanslı çalışanların daha işe alım aşamasında nasıl en doğru şekilde tespit edilebildiği, mevcut kadro içerisinde yer alan yetenekleri çalışanları ilerde lider olabilecek şekilde nasıl geliştirileceği, işten ayrılma ihtimali olan yüksek performanslı çalışanların tahminlemesi yapılarak erken aksiyon alınmasını ve çalışan bağlılığına etken olan kriterlerin tespit edilmesi neredeyse tüm insan kaynakları departmanlarının öncelikli analitik ihtiyaçlarıdır.
Tüm bu analitik çözümlerin oluşturulması ve çalışır hale gelmesi için en baştaki ihtiyaç da bir veri ambarının oluşturulması, tüm veri kaynaklarıyla entegrasyonunun yapılması, KVKK kriterleri dahilinde verinin ve veri kaynaklarının yönetilmesi gereklidir. Özellikle entegrasyon aşamasında birbirinden farklı sistemleri kullanan IK departmanları için takip edilebilir ve sistemlerle uyumlu bir veri akışı gereklidir.

Özellikleri

01CV Etiketleme ve Semantik Arama

Doğal dil işleme (NLP) ve görüntü işleme (OCR) teknolojilerini kullanarak CV’ler etiketlenerek ağırlıklandırılmış kriterlere göre akıllı aramalar yapılması

02Çalışan Kaybı Analizi

Kritik öneme sahip insan kaynağının işten ayrılma olasılığının tahmin edilmesi ve alınacak aksiyonların takip edilmesi

03Çalışan Bağlılığı Analizi

Çalışan bağlılığına etki eden kriterlerin belirlenmesi ve sebep sonuç ağaçlarının oluşturulması

04Eğitim Planlama

>Çalışanların kariyer patikası ve mevcut değerlendirmeleri ışında özelleştirilmiş eğitim planlaması yapılması

Faydalar

Daha Etkin ve Hızlı İşe Alım Süreçleri

    Ortak havuzda ve aynı meta veri yapısında tutulan işaretlenmiş CV’ler üzerinden çok daha hızlı ve etkin arama yapılabilir.

Kritik ve Önemli Çalışanların İşte Tutulması

    Önceden aksiyon alınarak bu tip işten ayrılmaların azalması sağlanır ve şirkete olan etkisi azaltılabilir.

Daha Yüksek Çalışan Bağlılığı

    Anket verişleriyle şirket bilgisi birleştirildiği zaman çalışan bağlılığına etki eden faktörler daha net bir şekilde gözlemlenerek daha doğru önlemler alınabilir.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×