Perakende

Kullanım senaryosu: Her müşterinin dijital deneyimi “sadece o müşteri” için kişiselleştirildi

Durum

Global kahve zinciri, dünyanın en kişiye özel markası haline gelmeyi hedefliyordu

  • Yaklaşık 30 sabit müşteri segmenti bulunuyordu
  • Tek kanallı kişiselleştirme mevcuttu
  • Yüksek oranda manuel operasyon bulunuyordu
  • Basit oyunlaştırma yöntemleri kullanılıyordu

Yöntem

  • Kişiselleştirilmiş teklif ve deneyimler oluşturuldu
  • Müşteri davranışı tahmin edildi
  • Satın alma işlemi yönetildi

Etki

3x

Kampanya başarı oranında 3 kat artış sağlandı

150%

Pazarlama etkileşimi arttı

200%

Net artan gelirde artış sağlandı

+100M

Gelir artışı