Finans ve Sigorta

Kullanım senaryosu: Robotik süreç otomasyonu, manuel süreçleri ortadan kaldırarak önemli finansal etkiler yarattı

Durum

Banka, otomasyon kullanarak ağırlıklı olarak manuel olan iç operasyonların maliyetini düşürmeyi ve müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçlıyordu

Yöntem

Yoğun iş gücü gerektiren manuel süreçler için çözümler tasarlandı

  • Robotlaşma sürecinin finansal fizibilite analizini doğrulamak için fırsat değerlendirilmesi yapıldı

Etki

~20

Süreç otomatize edildi

2M $/yıl

Yıllık yaklaşık 2 milyon $ tasarruf sağlandı


  • Belli süreçlerin uygulanma hızı 2-5 kat arttı