Otomotiv

Kullanım senaryosu: Otomotiv üreticisi, satışlardaki kar payını optimize etmek için doğru fiyatı uygulayarak karlılığı ciddi şekilde artırdı

Durum

  • Sahip olunan envanterler kar potansiyeli taşımıyordu ve fiyatları rekabetçi değildi
  • Pek çok yavaş hareket eden envanter mevcuttu
  • Üst düzey otomotiv üreticisi, manuel şekilde yönetilen en az 60 binlik adetten oluşan bir ürün portföyüne sahipti

Yöntem

1

Geçmiş fiyat/hacim verileri kullanılarak fiyat gerçekleşmesini sağlayan ana etkenler belirlendi

2

Fiyatlandırmayı belirleyen aşağıdaki özellikler baz alınarak hedef kar mantığı geliştirildi

  • Rekabetçi mevcudiyet
  • Rakiplerin fiyatları
  • Operasyon için envanterlerin önemi
3

Otomatik fiyat belirleme aracı geliştirildi ve düşük hacimli parçaların aktif fiyat yönetimi sağlandı

Etki

+1%

Ortalama fiyat artışı sağlandı

+5%

Birleşik fiyat/hacim etkisi ile elde edilen EBIT artışı sağlandı